Down Cafe

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren; Saray Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’ne bağlı olan Down Cafe, Sosyal ve Mesleki Rehabilitasyon çalışmalarının sürdürüldüğü bir rehabilitasyon birimidir. 
Kızılay 'da sabah 8.00 akşam 20.00 saatleri arasında haftanın 6 günü (pazar hariç) faaliyet göstermektedir. 

Down Cafe’ de şu an 12 erkek, 16 kız toplam 28 engelli görev yapmaktadır.

 

İş başı yapmaları ile meslek elamanı ve görevli personel gözetiminde görev dağılımının yapılmasıyla

Kişisel bakımları, önlük giyme, parfüm sıkma,

Servise hazırlık ; müşteri karşılama, servis, servisin toplanması, servis alan, yeni gelen müşterilerin takibi, sipariş alma, alınan siparişleri kaydetme,aralarında yardımlaşma, servis yapılan müşterinin takip edilmesi,

Mutfak bölümü ; bulaşıkların makineye dizilip yıkanması, yıkanan bulaşıkların kurulanması, silinen malzemenin yerlerine kaldırılması, çay demlenmesi, kahve yapılması, vitrin yapılması,

Temizlik ; masaların silinmesi, cam silme, paspas yapma,

işlevsel akademik becerilerin kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Cafe Down sempatik engelli personelleriyle sizleri ağırlamaktan mutluluk duymaktadır.

İşleyiş : Döner sermayeye bağlı bir işletme oluşu nedeni ile mevcudiyetinin önemli nedeninin kar olduğu düşünülmemelidir, edinilen maddi kazanç ise işletmenin mali olarak kendini idare etmesi ve projenin olumlu bir ürünü olarak değerlendirilmektedir,  projenin asıl amaçları arasında değildir.

Kafede satılacak içecek ve unlu mamüller tedarikçi firmalardan karşılanmaktadır. Kafede servis, temizlik, ikramların hazırlanması işleri ise kurum bakımında olan engelli gençlerimiz tarafından yapılmaktadır. Down Kafe de çalışacak gençlerimiz kuruluştaki Yaşam Evi sorumlularının önerisi, Kuruluş Değerlendirme kurulunun ve rehabilitasyon birimlerinin değerlendirmeleri yapılarak belirlenmektedir.  Seçilen engelli gençler öncelikle M.E. B. Anadolu Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesinde, görevli öğretmenler tarafından verilen Servis ve Garsonluk Eğitimi Programına tamamlamakta sonra çalışmalara katılabilmektedirler. Bu program  %40 teorik %60 uygulamalı olarak yapılmaktadır. Meslek lisesinin bünyesindeki kafeterya, mutfak, misafirhane, çamaşırhane ve lobiden oluşan çalışma alanlarının hemen hemen tamamında becerileri ölçüsünde görevlendirilerek tüm işleri yapabilir düzeye gelmeleri sağlanır. Eğitim ihtiyaca göre 80–120 saat arasında uygulanır. Yeni başlayacak olanların yanı sıra çalışan gruplarda bilgilerin güncellenmesi için en az iki yılda bir bu eğitimi alırlar.

Proje çalışmasında engelli gençlere bu süreçte çalışmalarında rehberlik etmek, desteklemek, takiplerini yapmak ve organizasyonun yürütülmesi için Özel Eğitim Öğretmeni,  4 yardımcı personel ve 2 kasiyer görevlendirilmiştir. Görevli meslek elemanları sabah 8.00 akşam 20.00 saatleri arasında haftanın 6 günü ihtiyaca göre çalışma süresini planlayarak görevini sürdürmektedir.  Yardımcı personeller 2 ‘şer kişilik gruplar halinde 08.00-20.00 dönüşümlü olarak çalışmaktadırlar. İşletmenin işleyişi gereği mali işler ve kasa işlemleri için de kasiyer pozisyonunda 2 yardımcı personelimiz sabah 8.00, akşam 20.00 saatleri arasında dönüşümlü olarak çalışmaktalar. Kafe Down haftanın 6 günü faaliyet göstermektedir. Gençlerin en üst düzeyde projeden faydalanmaları için Down Kafe’ de görevli kişiler işbirliği ile çalışırlar, ayrıca işletme olarak kafenin gelir gider, malzeme giriş çıkışı, ihtiyaçların tespiti ile temini ve benzeri işler yine bu ekip tarafından koordineli olarak yürütülmektedir.

Down Kafe’ de gençlerimiz sabah 08.00–13.00 ve öğlen 13.00–19.30 saatleri arasında 7’er kişilik iki grup olarak iki vardiya şeklinde çalışmaktadırlar. Haftanın 6 günü bu şekilde çalışma yapılır. Pazar günleri genel temizlik yapılmakta ve gençlerimiz içinde haftalık tatil olmaktadır. Engellilerin çalışma saatlerinin diğer bireyler kadar uzun olmaması gereği ile Korunmalı İşyeri kategorisinde çalışmalar planlanmaktadır. Gençlerimiz yaptıkları çalışmalar karşılığında aylık asgari ücret almaktadırlar, ücretlendirme Çıraklık Eğitimi mevzuatına göre yapılamamaktadır. Gençlerimize Devlet Korumasında olmaları ve çalışma kapsamları nedeni ile Sigorta yapılmamaktadır.

Tarihçesi : Kuruluş tarihi 27 Şubat 2001 olan Down Kafe, 2001 Haziran ayında faaliyete başlamıştır.

Cafe Down’ un açılış amacı: Kuruluşumuz bünyesinde bakım ve koruma altında bulunan Zihinsel engelli bireylerin Mesleki Rehabilitasyonla iş edindirilerek, üretken bireyler olarak sosyal hayata kazandırılmasıdır.

Çalışan Engelli Profili : Zihinsel olarak belli bir oranda ve devamlı bir şekilde fonksiyon yürütme kaybı veya aksaklığı yaşanmasıdır. Bu durum normal hayat faaliyetlerini gerekli ve yeterli düzeyde yapamamak şeklinde görülür. Bazı bireylerde zihinsel engelin düzey ve engel nedeni ile davranış bozuklukları da eşlik edebilir.

Zihinsel engelin nedeni çok çeşitlidir. Bu gruptaki Down sendromunun nedeni kromozom anomalisidir. Kromozom sayısı normalde 46 adettir. Ancak bu sayı Down-sendromlu bireylerde 47’dir. Zihinsel engel ağır, öğretilebilir ve eğitilebilir düzey olarak kabaca gruplanabilir. Eğitilebilir ve öğretilebilir düzeydeki bireyler, uygun seviyedeki eğitim programlarına katılıp beceri kazanabilir ve sürdürebilir hale gelirler. Genel olarak zihinsel engelliler ve Down sendromlu bireyler neşeli, dürüst ve kurallara uyumludurlar. Yardımseverdirler, acıma duyguları çok iyi gelişmiştir, doğayı severler, sempatiklikleri ile toplumda hemen her zaman ilgi odağı olurlar. Olumsuzluklardan çabuk etkilenirler, duygusaldırlar. Özellikle Down sendromlular müzik ve resim konusunda yeteneklidirler.

Kafeye seçilen engelli bireyler; Öğretilebilir üst sınır ile Eğitilebilir düzeyde gençlerden seçilmekteler. Hastane raporları Orta Mental Retarde, Hafif Mental Retarde ve Border Line ifadelerini kapsamakta olup salt Mental Retarde yani Zihinsel Engelli tanısı olanlar yanı sıra yine zihinsel engele sahip Down Sendromu teşhisi olan engelli bireyler çalışmaktadır. Gençlerin yaşları ise 17 ile36 arasında değişiklik göstermektedir.

Eğitim ilk olarak açılmadan önce1999’ da, daha sonra ikincisi 2004’ de, üçüncüsü iki ayrı dönem olarak planlanıp Mayıs 11-  Haziran 11 2010 ve 14 Haziran- 30 Haziran2010 tarihlerinde 120 saatlik uygulamalı eğitim programı kapsamında 15’er kişilik iki grupla yapılmıştır. Dördüncüsü Mayıs 2012 ve Haziran 2012 tarihlerinde 80 saatlik uygulamalı eğitim programı kapsamında iki ayrı grup halinde toplam 32 kişiye verilmiştir. Down Kafe 2012 yılı itibari ile eğitim çağında seneye mezuniyetleri muhtemel olan 9 gencimiz eğitim alarak yaz tatilinde çalışmalara katılmıştır.
 
Down kafe rehabilitasyon projesinde; engelli gençlerimizin sosyal, iletişim (dil) becerilerinin gelişmesi, iş ve meşguliyet alanında edindikleri deneyimlerin kullanılması ve pekiştirilmesi, sorumluluk duygusunun ve özgüvenlerinin gelişmesi ile tüm gelişim alanlarında desteklenmeleri amaçlanmış ve uzun vadede ise iş edinmelerini sağlayacak gelişmeler hedeflenmiştir. Projenin sosyal boyutunda ise; engellinin toplumsallaşması ve adaptasyon sürecinin gerçekleşmesini sağlamak amaçlanmıştır. Ayrıca tüm süreçlerden daha önemli olarak, toplumun özrü ve özürlüyü tanıması, özürlü bireyin eğitim ve destekle üretken hale gelişine bizzat tanık olması ile sosyal sorumluluğunun farkına varıp, rehabilitasyon sürecine bireysel katılımının sağlanması da amaçlanmaktadır. Down Kafe Kurum ve kuruluşumuzun Engellilik ve Rehabilitasyon alanındaki çalışmalarının görünen yüzü olma misyonunu da yüklenmiştir.
Kafe Saray Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürlüğü Döner Sermayesine bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Down Kafe bir rehabilitasyon projesi olarak planlanmış ve uygulamaya geçirilmiştir. Proje uygulamasında meslek elamanları ve yardımcı elemanlar refakatinde sürdürülmektedir. İşletme olduğu için mali işlerle ilgilenecek kasiyer de görev yapmaktadır.
 

Down Cafe Görselleri
Ev Ofis Temizliği Ankara