Birimlerimiz

Poliklinik Hizmetleri

SARAY ENGELSİZ YAŞAM BAKIM REHABİLİTASYON VE AİLE DANIŞMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK HİZMETLERİ ORGANİZASYONU 

I-DONANIM: 
Saray Engelsiz Yaşam bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi bünyesinde yürütülen sağlık hizmetleri kuruluş reviri tarafından planlanarak sunulmaktadır. Revirimizin yataklı tedavi ve takip kapasitesi 30 yataktır. Büyük çoğunluğu kronik ve sürekli bakım gerektiren hastaların kaldığı bu birimde ünitelerde tedavisi sürdürülemeyecek durumda olan veya kısa süreli gözlem ve tedavi amacıyla yatırılan hastalara yataklı tedavi hizmeti sunulmaktadır. 
 
Yataklı bölüm aynı zamanda kuruluşa yeni kabulü yapılan engellilerin ilk tanı ve tedavilerinin düzenlendiği bölümdür.
 
Revir bünyesinde hafta içi 24 saat sunulan hekim poliklinik ve acil müdahale hizmetlerinin yanı sıra mesai saatleri içerisinde diş hekimi maharetiyle ağız ve diş sağlığı hizmetleri verilmektedir. 
 
Revirde küçük çaplı laboratuar ve ilaç takibinin yapıldığı eczanenin yanı sıra hastaların hastane takip ve kontrollerinin planlandığı ambulans birimi de yer almaktadır. Kuruluşumuza ait nakil ambulansıyla hasta nakilleri programlı olarak yapılmaktadır. 
 
II- PERSONEL DURUMU: 
24 saat kesintisiz sağlık hizmeti veren revir bünyesinde 3 pratisyen hekim, 1 diş hekimi, 10 hemşire, bakım elemanı kadrosunda olup sağlık hizmeti veren farklı sağlık meslek gruplarından 29 sağlıkçı ve bakım hizmeti veren 16 çalışan bulunmaktadır.
 
III- HİZMET SUNUMU:
Kuruluşumuz bünyesinde kalan 767 engelliye kronik hastalıkları nedeniyle tıbbi tedavi uygulanmaktadır. Çoğunluğu Epilepsi ve Şizofreni tanısı almış bu hastaların ilaçları kaldıkları ünitelere götürülerek bizzat sağlık çalışanı tarafından uygulanmakta, tıbbi bakımları yapılmaktadır. Sağlık durumlarında farklılık arz eden hastalar ünite personeli ve bizzat o üniteden sorumlu sağlıkçı tarafından ilk değerlendirmesi yapılarak polikliniğimize muayeneye yönlendirilmektedir.
 
Travmalar ve acil vakalar acil müdahale odamızda değerlendirilerek müdahaleleri yapılmaktadır. Hastanın taşınamayacağı durumlarda ise tıbbi müdahaleler bizzat üniteye gidilerek yerinde yapılmaktadır.
 
Engellilerin hastane kontrollerinin yanı sıra kuruluş bünyesinde koruyucu sağlık hizmetleri de sunulmakta, aşılama ve çalışanlara yönelik sağlık eğitimleri yapılmaktadır.    
Ev Ofis Temizliği Ankara